Duivensport
een fijne hobby

Vanmeert Roger & Koen

nieuwestart

Roger startte  in 1979  voor eigen rekening met de duiven. Vader Jozef Vanmeert Jozefspeelde in de jaren zestig en begin de jaren zeventig bijzonder goed op de snelheid en de lichte halve fond. Mede door deze successen werd de duivenmicrobe overgenomen.  Door gezondheidsproblemen  moest de zoon, Koen, bijspringen om de duiven  te verzorgen. De interesse voor de duiven was er bij hem al van hele jonge leeftijd  maar de enorme inzet van Koen  in de moeilijkere periode deed vader Roger besluiten om vanaf 2002 te spelen onder de naam “Vanmeert Roger & Koen.”
Snelheid en halve fond is hun spel.
In 2008 was de kolonie bevolkt met 18 kweekkoppels, 21 weduwnaars ( 10 oude en 11 jaarlingen), 8 duivinnetjes op weduwschap en een vijftigtal vroege jongen. Een ronde zomerjongen werd  nog opgeleerd omdat de verliezen bij de vroege jongen te groot waren.
In september '08 verhuisden de vier beste weduwnaars naar het kweekhok waarvan de Witbaard zich als topkwker manifesteert; vader van 9de nationale asduif snelheid. In 2010 werden er 14 jaarlingen extra doorgehouden om aan alle bijgekomen nationale vluchten kunnen deel te nemen.
Voor 2011 zitten er 19 oude weduwnaars en zijn er 25 jonge duivers verhuisd naar het weduwnaarshok. Met duivinnen wordt er niet meer gespeeld.