Duivensport
een fijne hobby

Het Spel

nieuwestart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gespeeld word er van de eerste zondag van het seizoen tot de laatste, zelfs de najaarsvluchten.
Er worden veel vluchten gespeeld, maar liefst van al maar met enkele duifjes per vlucht. Liever met 1 goede dan met 10 twijfelaars.

hok snelheidDe Weduwnaars worden opgesplitst op zes hokken.
1 hok met 3 oude en 5 jaarlingen voor de snelheid.

5 hokken  met 3 à 4 oude en 3 à 4 jaarduiven die vooral de halve fond voor hun rekening zullen nemen.

Snelheid wordt gespeeld in "De Toekomst Halen".

Ook de lichte halve fondvluchten van het Limburgs programma worden in Halen gespeeld.
De duiven die de semi-nationale en de nationale vluchten moeten vliegen worden ingekorfd in Geetbets. Dit om de duiven op de goede lijn te krijgen.

Wat de jonge duiven betreft:de vroege jonge werden opgesplitst.
1  hokje werd bevolkt met uitsluitend duivertjes. (8)   Deze werden niet verduisterd  en kregen na  oplering een oude duivin om een achttal dagen te broeden (rond 1 mei)

luikjeDe andere jongen zaten op 3 of 4 hokjes naast elkaar die met elkaar in verbinding staan door een klein luikje in iedere tussenwand. Ook hier werden de geslachten gescheiden, zodra de jongen afgezet werden, gespeeld met de schuifdeur. Twee hokjes (duivinnetjes) werden er verduisterd tot half mei.
Hier werd er getracht om, als er zich koppeltjes begoinnen te vormen, zoveel mogelijk twee duivinnetjes met één duiver te laten paren. (jaloezie)
De jonge weduwnaars werden gespeeld op de snelheid en lichte halve fond.
De duivertjes die met de schuifdeur werden gespeeld vlogen vooral snelheid. (zondags) De duivinnetjes vlogen in opgaande reeks tot Orleans, en  enkele werkten dan de nationale vluchten af.

Door de twee extra hokjes weduwnaars in 2010 zullen de jongen naar onder verhuisd worden. De kweekhokken met ruime volière zijn hiervoor omgebouwd.

Daar de prestaties van de weduwnaars de laatste jaren telkens verbeterde en die van de jonge duiven mede door toedoen van het adeno-virus, en in 2010 daarbij nog een pokkenbesmetting, ondanks enting, verminderen wordt er nog weinig belang gehecht aan het spel met de jonge duiven. Ze worden goed opgeleerd en hopen dat er volgend jaar weer enkele goede jaarlingen tussen zitten waar we dan een drietal jaar plezier van hebben als weduwnaars.